Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Μισθολογικές ωριμάνσεις πέραν της επταετίας

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 157

Λάρισα,  11  Δεκεμβρίου    2013   
 
 

 


ΠΡΟΣ : 1. Διεύθυνση Οικονομικών
             1ο Τμήμα  Προϋπολογισμού & Αποδοχών
             2. 6ο Τμήμα Μισθολογίου & ελέγχου
             Δαπανών πυροσβεστών επ. απασχολησης        
               ΚΟΙΝ : 1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
                           Προστασίας του Πολίτη
                           Αξιότιμο Υπουργό κ. Δένδια Νικόλαο     
                           2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
           Αξιότιμο Γενικό κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο       
            3. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
           Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου Βασίλειο
           
Θέμα : << Μισθολογικές ωριμάνσεις  πέραν της επταετίας .>>

Στο υπ. αριθμ. 50568 Φ. 501.1 από 9-8-2012 έγγραφό σας, απευθυνόμενο προς το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στην παρ. 2.4 αυτού,  υποβάλετε το ερώτημα, εάν, ο χρόνος μετά την πρόσληψη των Π.Π.Υ. προσμετράται για τη μισθολογική τους εξέλιξη, αναφερόμενοι προς τούτο στην παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 2/13917/0022/23-2-2012 ΚΥΑ όπου ορίζεται ότι : «Για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρου προσωπικού στα Μ.Κ. του άρθρου 12 του ανώτερου νόμου λαμβάνετε ο χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,3,& 4 του άρθρου 6 του  ίδιου νόμου.» 
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα η Διεύθυνση 22η Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ. επί του ερωτήματος σας αυτού όπως εσείς το θέσατε, με το υπ’ αρ. πρωτ. 2/61891/0022 από 30-8-2012 έγγραφο, σας απαντά ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ, που εσείς συμπεριλάβατε στην ερώτηση σας  : «Τέλος ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που μπορεί να αναγνωριστεί στο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικό είναι μέχρι επτά (7) έτη. Ο χρόνος υπηρεσίας και της προϋπηρεσίας που ξεπερνά τα επτά (7) έτη δεν λαμβάνετε υπόψη για την μισθολογική εξέλιξη». Στο ερώτημα που θέσατε και όπως το θέσατε λάβατε και την απάντηση που αρμόζει.  
Σας επισημαίνουμε όμως ότι στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4024/2011 και του άρθρου 12 του ν. 4024/2011 ορίζεται αποκλειστικά και μόνο ο ανώτερος χρόνος προϋπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη του μεταφερόμενου στο μισθολόγιο αυτό υπαλλήλου. Για το λόγο αυτό λοιπόν οι Π.Π.Υ. προσληφθέντες στις 10-2-2012, ενταχθήκαμε στο μισθολόγιο του ν. 4024/2011 μεταφέροντας ως χρόνο προϋπηρεσίας μέχρι και επτά (7) έτη.
Στις διατάξεις όμως του άρθρου 12 του Ν. 4024/2011 με τίτλο «Σύστημα μισθολογικής εξέλιξης» προβλέπεται και ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων από τη στιγμή που εντάχθηκαν στο μισθολόγιο αυτό κι εφεξής. Οι διατάξεις αυτές προφανώς τυγχάνουν εφαρμογής και σε εμάς τους Π.Π.Υ. που έχουμε ενταχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο και υπερισχύουν διατάξεων Κ.Υ.Α.. Επιπροσθέτως δε ο περιορισμός των επτά (7) ετών κατά ανώτερο όριο δεν ισχύει από 1-11-2011, αφού  δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του ν. 4038/2012 το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 καταργήθηκε από τότε που ίσχυε. .
Είναι λοιπόν κατανοητό ότι κατά εσφαλμένη ερμηνεία κι εφαρμογή του νόμου μέχρι σήμερα δεν προσμετράτε την προϋπηρεσία των Π.Π.Υ. από 10/2/2012 και εφεξής, το οποίο εάν πράττεται, όσοι ΠΠΥ είχαν κατά την πρόσληψη τους επτά (7) έτη, σήμερα θα έπρεπε να είχαν εξελιχθεί στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού τους και συγκεκριμένα θα έπρεπε να έχουν ενταχθεί στο Μ.Κ. 3 του Βαθμού Ε, για τον απλούστατο λόγο ότι έχουν συμπληρώσει άνω των 8 ετών προϋπηρεσίας συνολικά.
Προς  επιβεβαίωση όλων των παραπάνω είναι και η απαντητική επιστολή αρ. πρωτ.
 41531/16-6-2013 προς την Ένωση μας στην παράγραφο Ε αυτής
Είμαστε σε αναμονή για όποια διευκρίνηση μας ζητήσετε, αν και δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι γι αυτό και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας γιατί όπως καταλαβαίνετε, η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου στερούν από 4.000 συναδέλφους μας το μισθολογικό τους μέλλον, γεγονός καταδικαστέο και απαράδεκτο. 

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*77486


ΠΗΓΗ ΕΠΠΥΕ

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡΧΗΓΟ Π.Σ. ΤΗΣ Ε.Π.Π.Υ.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ


Λάρισα,    22/09/2013    

Αρ. Πρωτ.: 142


ΠΡΟΣ: ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

               
ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ »

Συνάδελφοι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον  Αρχηγό Π.Σ. Σωτήριο Γεωργακοπουλο με την Ένωση μας .
Συζητήθηκαν τα έξεις θέματα για τα οποία και σας ενημερώνουμε:

1.Δεν τίθεται θέμα συνέχισης του διαγωνισμού 2003 των 264 δοκίμων Πυροσβεστών. Στο συγκεκριμένο θέμα έχουμε το ενδιαφέρον γιατί πάνω από τους μισούς  δοκίμους Πυροσβέστες είναι σήμερα Π.Π.Υ.

2.Δεν τίθεται θέμα για διορισμό των 725 για το έτος 2013 αλλά ούτε για το 2014 λόγω της σχετικής απαγόρευσης προσλήψεων. Θα γίνει προσπάθεια για ανανέωση των πινάκων για αλλά δυο χρόνια ώστε να γίνει η σταδιακή απορρόφηση. Στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχουν πάνω από 100 επιτυχόντες Π.Π.Υ.

3.Δεν έχει τεθεί ζήτημα διαθεσιμότητας ή κινητικότητας από το Α.Π.Σ. αλλά και από τα συναρμόδια Υπουργεία . Στο Π.Σ. δεν περισσεύει κανείς .

4.Έγινε εκτενή αναφορά στις μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις . Βελτιώσαμε την πρόταση του Αρχηγού για 2% μεταθέσεις το χρόνο προσθέτοντας και 5% το χρόνο σε αποσπάσεις από την δύναμη των 4000 Π.Π.Υ. Παρόλα αυτά δεν βλέπουμε τον λόγο τις διαφοροποίησης από το μόνιμο προσωπικό ειδικά από την στιγμή που ο νόμος δεν μας διαφοροποιεί . Επιπλέον θα πρέπει πρώτα να οριστούν οι οργανικές θέσεις που κατέχουμε στο Π.Σ. για τις οποίες ο Αρχηγός ήταν αρνητικός . Για να πραγματοποιηθεί δε η πρόταση του Αρχηγού η οποία δεν περιλαμβάνει άρθρα ( πολύτεκνοι , τριτεκνοι , κ.τ.λ. ) θα πρέπει να συσταθεί επιτροπή στο Α.Π.Σ. να ετοιμάσει Π.Δ. και να περάσει από Σ.Τ.Ε. πράγμα χρονοβόρο και με αρκετές πιθανότητες να βαλτώσει όπως και το Π.Δ. για τις άδειες . Η λύση για εμάς είναι μια , εφαρμογή του νόμου 3938/2011 άρθρο 15.

5.Την περσινή χρονιά προέκυψαν κάποια προβλήματα με τις μετακινήσεις των συναδέλφων που υπηρετούν στα πεζοπόρα . Έτσι φέτος συμφωνήθηκε μετά την λήξη της αντιπυρικής οι Π.Π.Υ. να μετακινηθούν σε όλες πλέων τις υπηρεσίες της περιφέρειας που ανήκει το πεζοπόρο τμήμα.
Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν στα πεζοπόρα να αποστείλουν στην Ένωση μας ονοματεπώνυμο – πεζοπόρο που υπηρετούν – υπηρεσία που επιθυμούν να πάνε στο fax ή στο email της Ένωσης μας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από μεριάς Ένωσης .
Επίσης εάν υπάρχουν και συνάδελφοι που επιθυμούν να μετακινηθούν εκτός της περιφέρειας τους ας στείλουν και αυτοί τα ονόματα τους για να δούμε τι μπορεί να γίνει. 

Συνάδελφοι παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας .                                                                                                                                                                                                    
                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868

           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868

ΠΗΓΗ: ΕΠΠΥΕ

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

ΝΑΙ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ.

"Περιοδείες ενημέρωσης του Αρχηγού μας"

Λάρισα,    20/06/2013   

Αρ. Πρωτ.: 125

ΠΡΟΣ:    1) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
               Αντιστράτηγο κ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο.

ΚΟΙΝ:    1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
                του Πολίτη κ. Δένδια Νικόλαο     
               2) Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 
               κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο

ΘΕΜΑ: << Περιοδείες ενημέρωσης του Αρχηγού μας >>.

Αξιότιμε Αρχηγέ από τις περιοδείες σας στην Μυτιλήνη στην 6η ΕΜΑΚ στην Πάτρα αλλά και στην Ηλεία τα όσα αναφέρατε στους Πενταετείς Συναδέλφους μας μόνο απογοητευτικά μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε.
Σε ερωτήσεις Συναδέλφων απαντήσατε :
 1. Θα μονιμοποιηθούν μόνο οι 600 Πενταετείς γιατί αυτοί μπήκαν με ΑΣΕΠ πέρασαν αθλήματα και υγειονομικές εξετάσεις .
 2. Πρέπει να μπούνε οι 725 γιατί έχουμε πρόβλημα με τις παραγωγικές σχολές .
 3. Δεν θα ασχοληθώ με το επίδομα των 150 ευρώ . Οι μόνιμοι έχασαν πάνω από το 50% των αποδοχών τους και εσείς μόνο 100 ευρώ.
 4. Είστε μεγάλοι και δεν μπορείτε να προσφέρετε στο Σώμα.
 5. Εάν δεν έχετε φόρμες εργασίας και άρβυλα να τα μπαλώσετε όπως κάνω και εγώ.
 6. Και που έχετε εργασία πολύ είναι.

Σας απαντάμε πως :
 1. Και οι 4000 Πενταετείς Πυροσβέστες προσλήφθηκαν με ΑΣΕΠ ο διαγωνισμός ήταν ένας και εσείς προσωπικά ήσασταν παρών στην Βουλή κατά την ψήφιση του νόμου. Όσων αφορά τα αθλήματα και εμείς έχουμε περάσει στο χρόνο που έπρεπε . Από υγειονομικά δεν νομίζουμε πως έχει περάσει κανείς άλλος όσα οι Πενταετείς . Σας θυμίζουμε 13 γιατρούς το 2003 , 13 γιατρούς το 2004 , και μια πιστοποίηση κάθε χρόνο από κρατικό Νοσοκομείο  ότι η κατάσταση της υγείας μας παραμένει το ίδιο καλή. Και σας ρωτάμε έχει περάσει κανείς άλλος κάτι παραπάνω; Εκτός αυτών κατά την πρόσληψη μας ήμασταν εν ενεργεία.
 2. Και οι Πενταετείς Πυροσβέστες μπορούν να μπουν σε παραγωγικές σχολές αν το πρόβλημα σας είναι αυτό . Υπάρχουν στο Σώμα περίπου 1500 Αξιωματικοί Αξιότιμε Αρχηγέ χρειάζονται και άλλοι:
 3. Εμείς χάσαμε 100 ευρώ αλλά οι μόνιμοι το 50% των αποδοχών τους . Παρόλα αυτά οι Πενταετείς Πυροσβέστες παίρνουν σχεδόν τις μισές αποδοχές από το μόνιμο Πυροσβέστη και το 1/3 από τον Αξιωματικό. Πόσες ; Μόνο 650 ευρώ.
 4. Υπάρχει ένας μικρός αριθμός και μεγάλων ηλικιακά Πενταετών Πυροσβεστών . Που είναι το Πρόβλημα ; Ξεχάσατε τους δασικούς υπαλλήλους που τους έχετε στο Σώμα από το 1998 ; Την εμπειρία όλων αυτών και τα μαύρα πνευμόνια που απέκτησαν  από τις πυρκαγιές διαφόρων τύπων τόσων ετών τα ξεχνάτε; Σε ένα δύσκολο συμβάν οι διοικητές ποιον στέλνουν τον έμπειρο Πυροσβέστη ή των πρωτοδιοριζόμενο;
 5. Όσων αφορά για τα Μ.Α.Π. να είστε σίγουρος πως δεν ζητάμε να τα πληρώσει κανείς  από την τσέπη του . Ζητάμε να επισπεύσετε τις διαδικασίες διαγωνισμών και να μην μας απαξιώνετε.
 6. Και βέβαια είναι πολύ στην σημερινή κατάσταση της χώρας μας να εργάζονται και αυτό ισχύει για όλους μας . Αλλά προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας 15 και 20 και 25 χρόνια έχουμε δεκάδες νεκρούς στο πεδίο της μάχης και εκατοντάδες τραυματίες . Εκτός των άλλων επειδή πολλοί από εμάς έχουμε δουλέψει και ως δασοπυροσβέστες το 1998 φέραμε και τεχνογνωσία αλλά και εμπειρία στο Σώμα μας .

Εμείς σαν Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος σας έχουμε κατατάξει στην υψηλότερη θέση Σώματος οπού και ανήκετε και θεσμικά και σας έχουμε ως προστάτη , σύμβουλο και αποκούμπι σε όλα τα προβλήματα μας .
Είσαστε ο Αρχηγός μας και ο εμψυχωτής μας,  με όλα τα παραπάνω όμως τι προσπαθείτε να κάνετε ;
Το Σώμα είναι είδη τριχοτομημένο δεν χρειάζεται και άλλα προβλήματα μεταξύ Αξιωματικών Μονίμων Πυροσβεστών , Πενταετών Πυροσβεστών , Συμβασιούχων Πυροσβεστών .
Το καλοκαίρι στην χώρα μας είναι και μεγάλο αλλά και δύσκολο από θέμα πυρόσβεσης και τέτοιοι χαρακτηρισμοί δεν κάνουν καλό και ρίχνουν το ηθικό στο ναδίρ.
Πιστεύουμε πως οι συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί ήταν ατυχής ή ότι δεν αποδόθηκαν σωστά .
Παρακαλούμε όπως εκδώσετε μια ανακοίνωση προς όλο το προσωπικό του Σώματος με ενωτικό περιεχόμενο και λύσεις που προτείνετε για τον κάθε κλάδο ξεχωριστά ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση εν όψη ενός πραγματικού δύσκολου καλοκαιριού για όλους μας .
Η ψυχολογία των Πενταετών μετά από όλα αυτά βρίσκετε στο ναδίρ.

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες 11.000.000 Έλληνες Πολίτες και 17.000.000 τουρίστες στηρίζουν την προσωπική τους ασφάλεια στην οικογένεια που λέγετε Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος .
                                 
                                                                                                                                                                                                       
                                                         Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868

           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

ΑΣ ΤΟΝ ΤΡΕΛΟ ΣΤΗΝ ΤΡΕΛΑ ΤΟΥ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

   ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΑΣ.

   ΣΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΠΗΡΑΝ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ Π.Π.Υ ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΔΟΘΗΚΕ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ 15 ΩΡΟΥ

   ΑΚΟΜΑ ΕΧΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΠΗΓΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΣΑΝ ΑΠΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΑ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΜΑΤΙ .ΕΙΔΑ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΩΜΑ, ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ  ΦΥΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ, ΚΑΙ  ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟΣ  ΚΛΟΙΟΣ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ.
ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΥΣ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ,ΗΤΑΝ ΠΑΛΙΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ ΜΕ ΠΙΚΟΙΛΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΙ ΡΟΜΑ ΚΑΙΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΧΑΛΚΟ ΚΤΛ.ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΣ ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ   ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ,ΝΑ ΜΗΝ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΔΕ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ ΕΜΕ  ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ.ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.ΙΣΩΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΒΡΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΤΑΝΙΩΝΟΥΜΕ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΝΟΜΙΖΑΜΕ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΑΝ ΝΑ ΦΟΡΑΜΕ ΤΑ Μ.Α.Π
   ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΥΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟ κ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦΕΡΕ ΣΕ ΠΕΡΑΣ  ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ.


Σ.Δ. ΠΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΚΑΚΟΣ ΚΑΘΌΣΟΥΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΖΕΣ ΒΑΣΗ ΚΕΥΠΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ . ΤΩΡΑ ΕΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΛΛΟΥ ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ. ΕΣΥ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΕΙΣΟΥΝ ΑΠΛΟΣ ΑΠ ΩΝ.ΤΩΡΑ ΕΑΝ ΤΟ ΜΠΡΑΒΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΟΥ ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΤΡΕΧΑΝ ΚΑΙ ΕΦΑΓΑΝ ΤΗΝ ΚΑΠΝΑ ΒΟΥΒΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΣΕΝΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΚΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ.
ΕΓΩ ΣΟΥ ΠΡΩΤΕΙΝΩ ΦΟΡΑ ΤΑ ΜΑΠ ΚΑΙ ΤΡΑΒΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΙΣΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ .

Σ.Δ.2  ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΑΠΑΝΤΩ.

Σ.Δ. 3 ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΓΙ' ΑΥΤΟ ΣΚΑΣΕ.

Σ.Δ. 4 ΤΟ ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ.

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

ΤΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΛΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ

 Υπερωρίες βαράτε εκεί στα Μέγαρα; Από τη Παρασκευή αρχίσατε τις κουτσομπολίστικες ανακοινώσεις; Μας συνηθήσατε το Σαββατοκύριακο. Άντε εσείς καλά κάνατε, αλλά να τα ανεβάζει και η ομοσπονδία στο site της, ε, αυτό παραείναι κατινιά. Δηλαδή, μπαίνει ο "απασχολούμενος", σύμφωνα με το καταστατικό σας, να διαβάσει κάτι το ενδιαφέρον και βλέπει ότι το site, που τον πληροφορεί, αλλά και το πληρώνει, έχει γίνει μεσημεριανό τηλεόρασης;

 Έχετε καταμπερδέψει και τη Ντρούλα και γράφει άλλα αντί άλλων στα blogs, που διαχηρίζεται. Αλήθεια, ρε Ντρούλα, πως τα προλαβαίνεις όλα;

 Λοιπόν, Σαββατοκύριακο έρχετε, μαζευτείτε, βγάλτε τι θα βγάλατε, ξέρετε εσείς, έτσι ώστε τη Δευτέρα, που θα μπω στο internet, να μου φτιάξετε τη βδομάδα. Πάντως, κάθε Δευτέρα, δε σας το κρύβω, με τρώει η αγωνία, για το τι "παπά" θα ταΐσετε στους εποχικούς σχετικά με τη πρόσληψη τους. Κάντε λίγο κουράγιο, τελίωνουνε τα βάσανα σας, όπως σας είπα 18-6 θα έρθουνε οι συμβασιούχοι, τελευταίος "παπάς" σας έμεινε για τη Δευτέρα

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

«Aποκατάσταση της αλήθειας»
Αρ. Πρωτ. 62


Λάρισα,6/02/2013                                                                                                                                                                                                                                         
Προς:
Υπουργό Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, κ. Δένδια Νικόλαο
Κοιν.:
1.Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
2.Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος,
κ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο


Θέμα: «Aποκατάσταση της αλήθειας»

Κύριε Υπουργέ,
Σε απάντηση σας σε ερωτήσεις των βουλευτών Λ. ΑΥΓΕΝΑΚΗ, Ο. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ και Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ (5619/08/01/2013 και 5645/09/01/2013) περί ζητημάτων προσωπικού πυροσβεστικού σώματος και ειδικότερα επί θεμάτων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, θεωρούμε ότι οι απαντήσεις σας από τις πληροφορίες που σας δόθηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Ειδικότερα σας αναφέρουμε:
Επί της επισήμανση σας περί διαφορετικού αντικειμένου σπουδών μεταξύ των Π.Π.Υ. και δοκίμων πυροσβεστών θα σας παραπέμψουμε στην παρ.10 αρθρ.15 ν.3938 στην οποία ορίζεται σαφώς ότι η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση που υφίστανται οι Π.Π,Υ, είναι ανάλογη με αυτή του μονίμου πυροσβεστικού προσωπικού. Επίσης σας παραπέμπουμε στα αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης τόσο των Π.Π.Υ. όσο και των δοκίμων πυροσβεστών όπου θα διαπιστώσετε ότι είναι ακριβώς τα ίδια. Η μόνη παρέκκλιση στα δυο προγράμματα σπουδών έγκειτο στο μάθημα των δασικών πυρκαγιών το οποίο δεν διδάχθηκε στους Π.Π.Υ. (κατηγορία εποχικών) διότι επανειλημμένα η συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού το έχει διδαχθεί στο παρελθόν. Επίσης έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων πάνω στο αντικείμενο αυτό και έχει λάβει μέρος σε ασκήσεις άμεσης αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, αλλά το κυριότερο είναι η εμπειρία που έχει αποκτήσει στην πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών από το 1998 έως και σήμερα, αφού αποτελούσε και αποτελεί το κύριο καθήκον των Π.Π.Υ. (πρώην εποχικοί). Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι σε όλα τα παραρτήματα της πυροσβεστικής ακαδημίας  που λειτούργησαν στις κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες υπήρξε και η  ανάλογη εκπαίδευση στο αντικείμενο των δασικών πυρκαγιών (βλ μαθ. πυρ. τέχνης).
Κύριε Υπουργέ καθίσταται σαφές ότι η εκπαίδευση που έχουν λάβει οι Π.Π.Υ. είναι ανάλογη με αυτή του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού.
Όσον άφορα την επισήμανση σας περί διαφορετικού καθηκοντολογίου των Π.Π.Υ. σε σχέση με το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, θα σας παραπέμψουμε στο έγγραφο του Α.Π.Σ. (04/04/2012 αριθ.πρωτ.15533 Φ.105.10) με θέμα ”Καθήκοντα πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης” όπου θα διαπιστώσετε ότι τα καθήκοντα των Π.Π.Υ. ταυτίζονται πλήρως και είναι ανάλογα με αυτά των μονίμων συναδέλφων. Η μονή διαφοροποίηση έγκειτο στην μη χρησιμοποίηση- τοποθέτηση των Π.Π.Υ. ως επικεφαλής πληρώματος εξόδου πυρκαγιάς/διάσωσης, μια διαφοροποίηση που κρίνεται σκόπιμο να αρθεί γιατί αντικειμενικά δεν συντρέχουν οι λόγοι διαφορετικής μεταχείρισης.
Κύριε υπουργέ, οι Π.Π.Υ. έχουν αναλάβει καθήκοντα ίσου βαθμού, έντασης και επικινδυνότητας με αυτά του μονίμου πυροσβεστικού προσωπικού.
Επίσης θα ζητήσουμε την ουσιαστική παρέμβαση σας προς την αρμόδια υπηρεσία του Α.Π.Σ. ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την επαναχορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με την σύνταξη και προώθηση της κοινής υπουργικής απόφασης προς τα αρμόδια υπουργεία.
Κύριε υπουργέ, ζητάμε την ένταξη μας στο ωράριο που ακολουθεί το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, κάτι που αποτελεί και αίτημα της φυσικής ηγεσίας του σώματος και θα συμβάλει αποτελεσματικά στην εύρυθμη επιχειρησιακή λειτουργία του πυροσβεστικού οργανισμού. Λύσεις του τύπου έγκριση και πλαφόν ωρών απασχόλησης το μόνο που πετυχαίνουν είναι να επιδεινώνουν το πρόβλημα.
Στην ίδια απάντηση σας προς τη Βουλή των Ελλήνων ισχυρίζεστε πως στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 η απορρόφηση κατά 50% δεν αφορά τον διαγωνισμό των Πενταετών που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2011 αλλά , άλλον διαγωνισμό που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μέλλον .
Αυτό όμως έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την απάντηση σας στη Βουλή με αρ. πρωτ. 7017/4/15158-5-10-2012 σε ερώτηση του Βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Καπερνάρου με θέμα << αποκατάσταση των επιλαχόντων Πυροσβεστών του διαγωνισμού Π.Π.Υ.  >>.

Τέλος θα σας θίξουμε ένα σημαντικό θέμα αυτό των συμβασιούχων συνάδελφων και την αβεβαιότητα την οποία βιώνουν για το εργασιακό τους μέλλον. Θα σας ζητήσουμε λοιπόν να εξετάσετε με την δέουσα προσοχή το ζήτημα αυτό ώστε να μην επηρεαστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυροσβεστικού σώματος εν όψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου.
Θα σας προτείνουμε την επαναπρόσληψη των ήδη υπηρετούντων εμπείρων συμβασιούχων συνάδελφων και θα σας ζητήσουμε να προβείτε στην έκδοση Π.Δ. με το οποίο θα επεκτείνετε η απασχόληση τους για 5 + 5 χρόνια με χρονική διάρκεια απασχόλησης κατ' έτος (8 μήνες), είναι δεδομένο ότι με αυτή σας την παρέμβαση θα συμβάλλεται στην απρόσκοπτη και καλύτερη επιχειρησιακή λειτουργία του πυροσβεστικού σώματος.
Κύριε υπουργέ είμαστε στην διάθεση σας για περισσότερες διευκρινίσεις και επιθυμούμε στο αμέσως προσεχώς χρονικό διάστημα μια συνάντηση μαζί σας.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.


                                                               Για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
         Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868